Манай компани нийт 61,570 мкв талбайг хамрах барилга угсралт, засвар үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэсэн.

36,000 мкв

Орон сууцны барилга

12,820 мкв

Оффис үйлчилгээний барилга

7,800 мкв

Боловсролын байгууллагын барилга

4,950 мкв

Эмнэлэг, сувиллын барилга

Салбар компаниуд

Хамтын ажиллагаа

  • Азийн Хөгжлийн Банк
  • "КОЙКА" Олон улсын байгууллага
  • Нордикийн Хөгжлийн Сан
  • Дэлхийн Банк
  • Монгол Улсын Засгийн газар
  • Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци
  • Монголын Нийгэм Ахуйн Барилгын Холбоо
  • Монголын Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн танхим