ИНЖЕНЕРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ КОНСЕРЦИУМ

Товч танилцуулга

   “Монголын Нийгэм Ахуйн Барилгын Холбоо” нь гишүүн байгууллагуудын санаачлагаар 2011 оны 4 сарын 13-ны өдрийн зөвлөлдөх уулзалтын шийдвэрийг үндэслэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн дагуу бүртгэгдсэн нийгэмд үйлчилдэг Төрийн Бус Байгууллага юм.

Гишүүн байгууллаууд: “ЧММ” ХХК, “НАБСАН” ХХК, “ЭС ЭНД ЭЙ ТРЕЙД” ХХК, “ДҮҮРЭН ТРЕЙД” ХХК, “САНЖАТ” ХХК, “ИНЖ БАЙГУУЛАМЖ” ХХК

Төслийн гүйцэтгэл

23-638

Консерциумын хүрээнд хамтарч хэрэгжүүлсэн төслүүд

  • Солонго орон сууцны хорооллын гадна цэвэр усны шугам өргөтгөх, бохир усны гол шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (2015 он)
  • Яармаг” орон сууцны хорооллын 14,5 км бохир усны гол шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажлын (“Яармаг” орон сууцны хорооллын бохир усны даралттай ф315 мм-ийн голчтой 3503 м хос гол шугам, ф600 мм-ийн голчтой 2140 м бохир усны гол шугам, 1 насос станц, 2*630 кВа чадалтай ХТП1 иж бүрдэл, 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл,  барилга угсралт  (2015-2016 он)