Хамтын Ажиллагаа

Хамтын ажиллагаа

   Манай компани нь Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим, Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци, Монголын Нийгэм Ахуйн Барилгын Холбооны гишүүн байгууллага юм. Бид барилгын үйлдвэрлэлийн бааз сууриа бэхжүүлэхийн зэрэгцээ ОХУ , ХБНГУ , БНСУ-ын ижил чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудтай холбоотой ажиллан, сүүлийн үеийн барилгын материал, техник, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

   Манай компани сүүлийн жилүүдэд Дэлхийн банк, Азийн Хөгжлийн банк, “Койка” олон улсын байгууллага, “Нордикийн сан” зэрэг байгууллагуудын хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, засвар, цахилгааны болон инженерийн шугам сүлжээний тоног төхөөрөмжийн угсралт, тохируулгын ажлуудыг амжилттай гүйцэтгэсэн болно.

asian-development-bank-small1

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК

koica_official_logo_in_english

“KOICA” ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА

nordic_fund

НОРДИКИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

world_bank

ДЭЛХИЙН БАНК

government

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

barilga_asso

МОНГОЛ БАРИЛГЫН ҮНДЭСНИЙ АССОЦИАЦИ

ahui

МОНГОЛ НИЙГЭМ АХУЙН БАРИЛГЫН ХОЛБОО

ahui

МОНГОЛЫН ХУДАЛДАА АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМ