Группын бүтэц

    Бид өдгөө олон жилийн мэдлэг, туршлага хуримтлуулсан баг хамт олныг бүрдүүлсэн бөгөөд мэргэжлийн 80 гаруй ажилтантай дараах бүтэц зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.